Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief
blijft u op de hoogte.
Afdrukken E-mail

Convenant STER-therapie

De stertherapie is een behandelwijze die bestuurlijk is neergelegd in de vorm van een maatschap en een beroepsvereniging.

Het bestuur zal bestaan uit minstens drie leden. De bestuursleden zullen allen een nauwe betrokkenheid hebben bij de STER-therapie en de structuur en inhoud zal hun goed bekend zijn.

Een ieder zal zich kunnen opgeven voor een functie als bestuurslid.

Een bestuur zal gekozen worden door de leden zelf, met uitzondering van Rob Geijssen zelf die hoofdelijk eigenaar is van de STER-therapie en zelf geen lid kan worden.Bij hem rust wel de macht om een motie van ontbinding in te dienen wat zal leiden tot de vorming van een nieuw bestuur. Dat zal alleen dan plaatsvinden als het bestuur de ontstane problemen niet kunnen oplossen.

De beroepsvereniging verplicht zich tot het drie maandelijks uit brengen van een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief zal alle actuele informatie over de stertherapie te vinden zijn zoals: cursusdata, ontwikkelingen, agendapunten, meetings, maar ook het uitwisselen van onderlinge informatie kan als kopij worden ingeleverd.

De STER-therapie is een behandelwijze die ontwikkeld is in samenwerking met een medium en heeft dus een basis van paranormale informatie. Dit houdt in dat de STER-therapie als zodanig uniek is en dat zowel de techniek als de uitvoering met geen enkele andere reflexzonetherapie te vergelijken is.