Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief
blijft u op de hoogte.
Afdrukken E-mail

Ethische codes

Aan alle STER-behandelaars en STER-docenten wordt gevraagd om in te stemmen met het vasthouden aan de volgende Ethische code die van toepassing is op:
1) de behandelingen
2) het uitvoeren van STER-behandelingen en het lesgeven in STER-voetzonetherapie

Behandelingen:

1. Bekwaamheid: De STER-behandelaar is het ermee eens altijd te streven naar het geven van STER-behandelingen, waarbij de correcte technieken op het hoogste niveau van technische bekwaamheid dat hij/zij verworven heeft gebruikt worden en voert elke behandeling op een professionele manier uit. Het doorgaan met ontwikkeling en studie om de vaardigheden te verfijnen zal een voortdurende professionele inzet vragen.
2. Vertrouwelijkheid: De STER-behandelaar is het ermee eens dat alle informatie die met de cliënt besproken wordt in de context van de behandelsessie vertrouwelijk is tussen behandelaar en cliënt en niet gedeeld en besproken zal worden met een derde partij (met uitzondering als dit vereist is door medische of wettelijke autoriteiten). Als er een cliëntendossier wordt bijgehouden dan zal dit ook vertrouwelijk zijn en niet aan een derde partij beschikbaar gesteld worden.

3. Achting en Integriteit: De STER-behandelaar stemt erin toe om en veilige en ondersteunende omgeving voor de cliënt die behandeld wordt te bieden, om elke cliënt met respect zonder vooroordelen te behandelen en eerlijkheid en integriteit hoog te houden in zijn/haar praktijk en in relaties met cliënten.

4. Bescheidenheid: De STER-behandelaar stemt ermee in nooit een cliënt te vragen zich te ontkleden voor een behandelsessie. De STER-behandelaar zal gevoelig zijn voor grenzen van elke individuele cliënt.

5. Openbaarheid en Adverteren: De STER-behandelaar is het ermee eens om elke patiënt een korte schriftelijke of mondelinge beschrijving te geven van datgene wat er gebeurt tijdens de behandelsessie bij het eerste bezoek. Elke cliënt met een ernstige ziekte of kwaal zal daarnaast bij de eerste behandeling een verklaring krijgen over de beperkingen van een behandeling, waarbij duidelijk gemaakt wordt dat een behandeling geen garantie op genezing geeft en dat het geen vervanging is voor professionele artsen en gezondheidswerkers. De STER-behandelaar zal zich niet bezig houden met advertenties die genezing claimen of op een andere manier een behandeling verkeerd voorstellen.
6. Verwijzing naar professionele artsen, non-interventie en samenwerking: De STER-behandelaar zegt toe altijd direct cliënten met fysieke of mentale ziekten door te verwijzen naar professionele artsen als dit noodzakelijk is. De STER-behandelaar zal zich onthouden van handelingen waar een diploma voor nodig is, die hij/zij niet bezit. De STER-behandelaar zal niet diagnosticeren of medicijnen voorschrijven, zal de cliënt niet weerhouden hulp in het reguliere circuit te zoeken en zal zich niet bemoeien met de behandeling door een andere gezondheidswerker in dat circuit. Mocht er vanuit de reguliere zorg om samenwerking met de STER-behandelaar gevraagd worden, dan zal die ten volle gegeven worden.
7. De persoonlijke groei van de behandelaar en de overdracht naar cliënten: De STER-behandelaar is in een unieke positie, tussen de cliënt die behandeld wordt en de hoogste macht en kennis die de behandeling mogelijk maakt. In deze positie is het belangrijk dat de behandelaar een transparant en puur kanaal blijft, verstoken van de schadelijke invloed van het ego of vooringenomenheid van de behandelaar om indruk te maken.

Het lesgeven in STER-therapie

8. Uitvoering en nauwkeurigheid bij STER-therapie: De STER-docent stemt erin toe enkel lessen te geven aan studenten volgens de officiële STER-therapie, zonder aan een onderdeel van deze procedure iets toe te voegen, weg te laten of te veranderen. De STER-therapeut zal zorgvuldig alle stappen van deze procedure in acht nemen en gebruik maken van een grote toewijding, aandacht en mentale focus bij het geven van elke les, zodat er alleen accurate, effectieve lessen gegeven worden aan studenten.
9. Vertrouwelijkheid van de STER-lessen: De STER-docent stemt erin toe om de STER-lessen niet aan te leveren of vrij te geven, noch enige andere informatie met betrekking tot de uitvoering van de STER-behandelingen in boeken of tijdschriften of ander gedrukt materiaal, audio- of videomateriaal of via email, een posting of enig andere vorm op het internet.
10. Nauwkeurige verspreiding en onderwijzen van de STER-lessen: STER-therapie bevat waardevolle kennis en technieken, verschaft als een geschenk van een hogere spirituele bron, die behouden moet blijven in de originele vorm om zo effectief mogelijk te zijn. De STER-docent stemt erin toe dat de informatie in de STER-theorie en de STER-praktijk op geen enkele manier gewijzigd zal worden en onder alle studenten in de originele staat van het huidige copyright STER materiaal verspreid zal worden (andere, verschillende materialen mogen wel bijgevoegd worden in het lesgeven). De STER-docent is het er verder mee eens om elke en alle technieken zoals opgenomen in de STER-informatie in hun zuivere en originele vorm te onderwijzen, zonder veranderingen, weglatingen of toevoegingen.
11. Certificering en onderwijsinhoud: De STER-docent zal de richtlijnen van de STER-Stichting in acht nemen voor het toekennen van het certificaat en zich ervan verzekeren dat elke student het benodigde materiaal geleerd heeft en aan alle vereisten van het uitoefenen van STER voldoet, voordat de student gecertificeerd wordt. De STER-docent zal ernaar streven op een verantwoorde manier te onderwijzen, zodat de studenten aangemoedigd en geholpen worden in het leren en het de baas worden van de STER-technieken en in het geven van effectieve behandelingen aan cliënten. Het onderwijzen zal gebeuren in een omgeving die ondersteunend en respectvol naar iedere student is, die de benodigde materialen verschaft en die de mogelijkheid biedt om te oefenen, te bespreken en hulp te bieden en waar een eerlijke en onpartijdige inschatting gegeven wordt over de vorderingen van de student.
12. Eerlijke en onbevooroordeelde behandeling van studenten: De STER-docent stemt erin toe er altijd aan te werken dat zijn/haar persoonlijke thema's niet tussen de relatie met elk van de studenten komt te staan, noch situaties te creëren waarin studenten op een bevooroordeelde, oneerlijke of respectloze manier behandeld worden. De STER-docent zal er naar streven dat al zijn/haar beslissingen betreffende evaluaties van de lessen of de uitvoering daarvan door studenten en het toekennen van de certificaten genomen worden vanuit een eerlijk en onbevooroordeeld bewustzijn.